ZAHRADNICKÉ SLUŽBY – REALIZACE FIRMENÍCH ZAHRAD

Zvláštní pozornost při našich realizacích věnujeme firemním zahradám. Významným prvkem u firemních zahrad jsou jejich předzahrádky, které většinou nejsou oplocené a udávají charakter celého okolního prostoru. Jednotně řešíme prostor mezi chodníkem a vozovkou, zde vysazujeme kromě alejových a soliterních stromů také okrasné keře méně náročné na údržbu. V okolí parkovišt používáme dřeviny , které nemají trny a nepoškozují zaparkovaná vozidla. Výsadby v okolí firem realizujeme s ohledem na jejich přístupnost, požární předpisy i předpisy k použití rostlin v okolí  inženýrských sítí.

Většina firem si zajišťuje údržbu okolí svých sídel pomocí externích firem, což umožňuje použití i náročnějších dřevin na údržbu a trávníky jsou zpravidla zalévány automatickou závlahou a sečeny v pravidelných intervalech, posečená tráva a veškeré zbytky jsou odváženy k následnému kompostování.  Důležitým místem pro odpočinek zaměstnanců, případně i pracovní schůzky jsou atria a dvory firem, které doplňujeme mobilní zelení, případně i vhodným zahradním nábytkem a osvětlením.