ZAHRADNICKÉ SLUŽBY – REALIZACE SOUKROMÝCH ZAHRAD

Soukromé zahrady jsou nejrozšířenějším typem zahrad. Hlavní myšlenkou při realizaci, je její přirozenost. Vše v zahradě by mělo mít svoji logiku. Vzhledem k tomu, že majitelé, případně členové jejich rodin, jsou s nimi obvykle v denním kontaktu, je důležité, aby byla zahrada založena co nejúčelněji. Promyšlený postup realizace, zvolení správných taxonů dřevin vhodných do dané lokality a dorůstajících rozměrů, které se hodí pro většinou menší rozměry soukromých zahrad.

Provádíme realizace od malých zahrádek, předzahrádek, až po velké zahrady pro více či méně náročné zákazníky.

Postup při realizaci zahrady:

 1. Zaměření pozemku – konzultace a návrh realizace
  Zakreslíme půdorys domu, všechny objekty, které zabírají plochu zahrady a budou ponechány, vstupy, vjezdy na pozemek a chodníky. Důležité je zaznačení terénních zvláštnosti – malé, krátké a mírné svahy, vyčnívající skály nebo prohlubně.
  Otestujeme zeminu, zjistíme zda je jílovitá nebo písčitá. Důležitá je i jakost půdy – většině rostlin se daří v zemině s pH 6,5 – 7,0.
 2. Tvorba
  Velmi důležitá je orientace na světové strany (nejhodnotnější je jižní a západní strana, kde se daří většině rostlin a je ideální sem umístit i odpočinkové zóny). Je třeba rozhodnout, zda bude celá zahrada: obytná, okrasná, užitková, nebo kombinovaná.Pamatujeme na oplocení, vodu na pozemku, modelaci terénu, vyřešení přístupových a komunikačních cest, vytvoření a úpravu oddechové zóny, kulisové výsadby pro ochranu, trávníkovou plochu, spojení jednotlivých aktivit chodníky a výsadbu okrasných dřevin
  Pamatujeme na oplocení, vodu na pozemku, modelaci terénu, vyřešení přístupových a komunikačních cest, vytvoření a úpravu oddechové zóny, kulisové výsadby pro ochranu, trávníkovou plochu, spojení jednotlivých aktivit chodníky a výsadbu okrasných dřevin
 3. Realizace
  V současnosti dominuje okrasná zahrada v městském stylu, skládající se z předzahrádky, oddychové části, prostoru pro dětské hry a užitkové části.
  Samotná úprava začíná hrubými pracemi za použití materiálů jako je cihla, kámen, dřevo a betonová dlaždice.
  Pozemek je třeba vyčistit a odstranit nevhodnou vegetaci a podle potřeby zavést drenážní systém, vytvořit elektrickou síť (slouží k rozvádění závlahy, osvětlení…).

Následně je třeba vyrovnat povrch terénu, resp. zahradu ve svahu po vrstevnicích rozdělit na terasy a zpevnit je. Vybrat kvalitní materiály a začít s budováním zpevněných ploch, skalky, altánku, krbu, pergoly a opěrných zídek.

Nakonec je důležitý výběr konkrétních rostlin v následujících skupinách:

 • letničky,
 • dvouleté rostliny,
 • trvalky,
 • cibuloviny a hlíznaté rostliny,
 • okrasné jehličnaté a listnaté dřeviny a keře,
 • opadavé a vždyzelené,
 • kvetoucí a nekvetoucí rostliny,
 • okrasné trávy a půdopokryvné rostliny,
 • popínavé rostliny,
 • trávník.